Kivikon helikopterikenttähanke etenemässä – vaikuta!

Malmin lentokentän toiminnan lopettamispäätöksellä on seurannaisvaikutuksia. Koska Malmin lentokentän alueella lentotoiminta on lopetettu, Heliport Helsinki Oy on hakenut rakennuslupaa kaupalliselle helikopterikentälle ja helikopterikentälle aputoimintoineen (mm. polttoaineen tankkaus) Kivikkoon osoitteeseen Kivikonkuja 3. Helsingin kaupunki on tänään 28.5. myöntänyt rakennusluvan helikopterihallille. Helsingin kaupunki on aiemmin vuokrannut kyseisen tontin Heliport Helsinki Oy:lle. Kyseinen tontti on kaavassa merkitty käyttötarkoitukseltaan pelastustoimea varten, mutta pelastustoimi ei tätä aluetta tarvitse käyttöönsä.

Tämä kopterikenttähanke on herättänyt laajasti vastustusta niin Kivikossa kuin lähialueilla. Kopteritoiminta aiheuttaa voimakasta melua. Tätä meluselvitystä on tehnyt Ramboll Oy, jonka mukaan melutaso kentän välittömässä läheisyydessä olisi n. 100 dB ja lentoreittien alla liikunta- ja ulkoilupuiston alueella 85dB. Lentosuunta menisi nimenomaan kentältä itään eli liikuntapuistoa ja Kivikon asuinaluetta kohti. Rambollin selvityksen mukaan merkittäviä meluhaittoja olisi Kivikon lisäksi mm. Ala-Malmilla, Jakomäessä, Latokartanossa, Pihlajamäessä, Kurkimäessä ja Myllypurossa.

Nyt myönnetty rakennuslupa on edellytys sille, että hankkeelle voidaan hakea ympäristölupaa lentotoimintaa varten. Sitä ennen lentotoimintaa ei voida aloittaa. Rakennusluvasta voi valittaa / tehdä muutoksenhaun 11.6. mennessä. Jos tähän asiaan halutaan vaikuttaa, on asialla siis kiire.
Asemakaavan muuttaminen tämän hankkeen vuoksi on sitten aivan oma prosessinsa.

On nurinkurista, että Malmin lentokentän toiminnan lopettamispäätös rakentamisen vuoksi on tehty, ja nyt sen pohjalta joudutaan tekemään nyt työn alla olevia ratkaisuja. Malmin lentokentällä olisi ollut fasiliteetit valmiina. Kaikkein järkevintä olisi mielestäni ylipäätään jatkaa Malmin lentokentän toimintaa ja hakea ratkaisua siihen, miten asuntorakentaminen sovitettaisiin toiminnassa olevan lentokenttäalueen reunoille. Malmin kentän lähialueen asukkaat ovat tottuneet rinnakkaiseloon kentän kanssa, ja sen säilyttämistä toivotaan alueella laajasti.

Malmin lopettamispäätöksen myötä kaupunki haluaa siirtää helikopteritoiminnan haittoja alueelle, jonka vaikutusalueen asukkaat eivät ole olleet tietoisia alueelle aiheutuvasta haitasta. Kivikossa, Kurkimäessä, Viikissä ja Myllypurossa hanke aiheuttaa voimakasta vastustusta ja mielestäni kaupungin tulee tämä huomioida. Kivikon ulkoilupuisto on tärkeä vihersormi Helsingin viheralueiden verkostossa. Meluhaitan tuominen alueelle heikentää alueen asukkaiden asumisviihtyvyyden lisäksi ulkoilualueen ja liikuntapuiston käyttäjien viihtyvyyttä. Kivikon liikuntapuistoa myös rakennetaan tulevina vuosina lisää erilaisiin tarkoituksiin.

Mielestäni paras ratkaisu olisi pyörtää Malmin lentokenttää koskeva päätös ja arvioida sen alueen suunnitelmaa uudestaan. Joka tapauksessa näen erittäin huonona ajatuksena sijoittaa kaupallinen helikopterikenttä nyt kaavaillulle alueelle. Siksi on tärkeää, että tähän asiaan mahdollisimman moni reagoi 11.6. mennessä.