JENNIN KUNTAVAALITEEMAT 2021

Helsingin on oltava ihmisen kokoinen kaupunki, missä jokaisen asukkaan ulottuvilla pitää olla tasalaatuiset palvelut, hyvä asuinympäristö ja yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään.

TOIMIVAT, HELPOSTI SAAVUTETTAVAT JA LAADUKKAAT JULKISET PALVELUT

Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Perusterveydenhuollon palveluiden on oltava saatavilla ilman kohtuutonta matkustamista ja hoitoon on päästävä nopeasti.
 • Helsingin tulee perusterveydenhuollon lisäksi omalta osaltaan huolehtia siitä, että helsinkiläiset saavat HUSista erikoissairaanhoidon palvelut tarpeen ja lainsäädännön vaatimusten mukaan.
 • Helsingin tulee panostaa eri tavoin siihen, että työvoimaa on riittävästi ja palveluiden tarjonta tasa-arvoista eri puolilla kaupunkia. Keinoihin kuuluvat mm. palkka ja työolot.
 • Sote-palvelujen resursointiin ja johtamiseen pitää panostaa.
 • Mielenterveyspalvelut ja päihteidenkäyttäjien palvelut kuntoon. Palvelujen piiriin pitää päästä tarpeen ilmaantuessa ja riittävän nopeasti. Hoitokontaktin saamisen täytyy olla ihmiselle mahdollisimman vaivatonta.
 • Ennaltaehkäisevällä työllä ja hyvällä mielenterveyden hoidolla edistetään kaupunkilaisten työkykyä ja mahdollisuuksia toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.
 • Mielenterveyspalveluja täytyy pikaisesti parantaa myös koronakriisin jälkihoidon tarpeen vuoksi.
 • Helsingin tulee varmistaa, että vanhuspalvelut ovat oikein mitoitettuja ja laadukkaita. Kotihoidon resurssien tulee olla kohdillaan ja hoitajilla riittävästi aikaa ikääntyneen kohtaamiseen ja hoitoon.

Laadukas varhaiskasvatus

 • Jokaisella lapsella ja heidän perheellään on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
 • Varhaiskasvatuksen toimipaikka pitää löytyä läheltä kotia.
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen tulee olla riittävä ja tasapainoinen.
 • Helsingin pitää noudattaa lainsäädäntöä, eikä sen porsaanreikiä saa käyttää hyväksi. Kasvattajamäärän pitää olla riittävä koko aukioloajan, jotta lasten turvallisuus ja hyvinvointi voidaan taata.

Turvallinen koulu

 • Arvostetaan lähikouluja tekemällä niistä aina houkutteleva valinta. Koulujen eriytymiskehitys pitää pysäyttää ja kääntää toiseen suuntaan.
 • Opetustarjonnan pitää olla laajempi useammassa koulussa, jotta lähikoulu voi olla yhä useamman perheen valinta.
 • Maltilliset luokkakoot! Oppilaalla pitää olla mahdollisuus yksilölliseen tukeen opetuksessa.
 • Oppilashuollon resursseja tulee parantaa. Oppilaan ja perheen täytyy saada tukea matalalla kynnyksellä ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi.
 • Erityisopetus on jokaisen sitä tarvitsevan oikeus. Opiskelurauha on sitä kautta myös turvattava tavallisissa opetusryhmissä.
 • Positiivisen diskriminaation määräraha täytyy pitää käytössä ja huolehtia sen riittävyydestä.
 • Koulurakennusten terveysturvallisuudesta pitää huolehtia. Terveysturvallisuudella tarkoitan sitä, että kiinteistöjen kunnosta huolehditaan niin, että oppimisympäristö tukee oppilaiden ja henkilökunnan terveyttä ja hyvinvointia.


JOKAISEN LAPSEN JA NUOREN HARRASTAMINEN MAHDOLLISTETTAVA

Perheen taloustilanteesta riippumatta jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastukseen

 • Maksuton harrastusmahdollisuus koulupäivän yhteyteen.
 • Nuoren urheilijan kehittymismahdollisuus ei saa olla kiinni perheen tuloista.
 • Taito- ja taideaineiden harrastamisen mahdollisuus yhä useammalle.

TURVALLINEN KAUPUNKI KAIKILLE

Tasapainoinen väestörakenne, segregaation pysäyttäminen ja turvallinen ympäristö

 • Kaupungin pitää mm. asuntopolitiikan keinoin huolehtia siitä, että kaupunginosien väestörakenne on tasapainoinen, eli väestössä on ihmisiä erilaisista taustoista.
 • Sosiaalista asuntotuotantoa kohdennetaan tasaisesti ympäri kaupunkia.
 • Nuorisotyötä vahvistetaan.
 • Maahanmuuttajien kotoutumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan edistetään vaikuttavilla keinoilla.
 • Avoimeen huumekauppaan täytyy puuttua kaupungin toimijoiden ja poliisin yhteistyöllä.

LUONTO KUULUU KAUPUNKIIN

Jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus nauttia lähiluonnosta

 • Uusien alueiden kaavoituksessa ja jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamisessa on huolehdittava siitä, että asukkailla on tilaa hengittää, ihastella viheralueita ja nauttia luonnosta lähellä kotia.

%d bloggaajaa tykkää tästä: